Obsługa prawna spółek


 

Spółka to forma prawna przedsiębiorstwa, w której właściciele, zwani wspólnikami, łączą swoje zasoby, takie jak kapitał lub umiejętności, aby prowadzić działalność gospodarczą i generować zysk. Aby uniknąć problemów prawnych związanych z prowadzeniem spółki, kluczowa jest kompleksowa obsługa prawna. Nasza kancelaria prawna z Siedlec zapewnia kompleksową obsługę prawną spółkom. Zachęcamy do skontaktowania się z nami telefonicznie 48 22 629 03 32 czy poprzez e-mail office@legalalliance.pl aby dowiedzieć się więcej.

Czym jest spółka?

Spółka to forma przedsiębiorstwa, która może być osobą prawną lub podmiotem bez osobowości prawnej, założonym przez co najmniej jedną osobę, zwaną wspólnikiem. Wspólnicy wnioskują swoje środki – może to być kapitał, umiejętności lub doświadczenie – w celu prowadzenia działalności gospodarczej i generowania zysków. Spółki podlegają regulacjom prawnym określającym ich funkcjonowanie, strukturę, prawa i obowiązki. Wyróżnia się różne typy spółek, w tym spółki osobowe (np. jawna, partnerska) i kapitałowe (np. z o.o., akcyjna), które różnią się między innymi stopniem odpowiedzialności udziałowców za długi firmy oraz metodami zarządzania i dystrybucji zysków.

Jakie są prawne obowiązki spółki?

Spółki są zobowiązane do spełnienia szeregu obowiązków prawnych. Obejmują one rejestrację i ujawnianie niezbędnych informacji, prowadzenie i archiwizację dokumentacji, sporządzanie i przedkładanie sprawozdań finansowych, przestrzeganie przepisów podatkowych oraz zarządzanie spółką zgodnie z prawem i interesem wspólników. Spółki muszą także chronić prawa swoich wspólników, przestrzegać specyficznych przepisów branżowych i odpowiedzialność za zobowiązania firmy. Nieprzestrzeganie tych zasad może prowadzić do konsekwencji prawnych, w tym grzywien, a nawet odpowiedzialności karnej.

Na czym polega obsługa prawna spółki?

Nasi prawnicy oferuje kompleksową obsługę prawną spółki, obejmującą między innymi doradztwo w sprawach korporacyjnych, takich jak zmiany zarządu, umowy spółki czy sprzedaż udziałów. Zapewnia wsparcie w zakresie compliance, w tym przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz weryfikacji beneficjenta rzeczywistego. Dodatkowo, prawnik zajmuje się weryfikacją i negocjacjami umów cywilnych, przygotowuje dokumentację korporacyjną, obsługuje procesy fuzji i przejęć oraz likwidacji spółek. Zapewnia także wsparcie prawne w zarządzaniu spółką, w tym obsługę posiedzeń jej organów, przeprowadza badanie prawne (legal due diligence) oraz sporządza opinie i analizy prawne dotyczące prawa spółek. Te usługi mają na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania spółki zgodnie z prawem, minimalizując ryzyko prawne.

Jakie są koszty obsług prawnej?

Cena za usługi prawne świadczone spółkom może być różna, z uwagi na kilka decydujących czynników. Do najważniejszych należą typ potrzebnej pomocy prawnej, specjalizacja prawnicza, lokalizacja biura prawnego oraz metoda ustalania opłat. Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w celu otrzymania dokładnej wyceny przewidywanych kosztów.

Dlaczego warto nas wybrać?

Nasze kancelaria prawnicze odznacza się długotrwałym doświadczeniem w sektorze, personalizowanym podejściem do każdego klienta i składem ekspertów z różnych dziedzin prawa. Priorytetem jest dla nas efektywność w działaniu, przejrzystość finansowa i nieustanny kontakt z klientami. Zapewniamy wszechstronną pomoc prawną, co potwierdza wiele pozytywnych opinii od naszych zadowolonych klientów.

Jesteśmy prężnie rozwijającą się kancelarią, świadczymy usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych oraz biznesowych. Specjalizujemy się w różnych dziedzinach prawa – m.in. rozwodach czy obsłudze klientów biznesowych.

Derlikowski Domalewski i Wspólnicy Adwokacka Spółka Komandytowa
Józefa Piłsudskiego 18 lok.3
08-110 Siedlce

e-mail: office@legalalliance.pl

tel: +48 22 629 03 32

pon. - pt.
9:00 - 18:00