Prawo spadkowe


 

Prawnicy z Naszej Kancelarii Prawnej w Siedlcach doskonale zdają sobie sprawę z tego, że w z zakresu prawa spadkowego, konieczne jest zachowanie odpowiedniego podejścia i delikatności w stosunku do naszych Klientów. Nie da się bowiem ukryć, że takie sprawy odbywają się często w niedługim czasie po śmierci bliskiej osoby, a uprawnieni spadkobiercy, jeśli pozostawali w relacjach emocjonalnych ze zmarłym, nie są jeszcze gotowi psychicznie, aby w odpowiedni sposób dopilnować wszystkich formalnych wymagań. Jeśli do spadku po zmarłym uprawniony jest tylko jeden spadkobierca, to kwestie dziedziczenia nie dostarczają zbyt wielu problemów prawnych. Problemy pojawiają się jednak wtedy, kiedy spadek należy podzielić pomiędzy kilku spadkobierców. Prawnicy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że sprawy dotyczące dziedziczenia spadku wzbudzają wiele kontrowersji oraz emocji i często trwają bardzo długo.

Dziedziczenie spadku – jak powinno wyglądać w świetle prawa?

spisywanie testamentu Prawo spadkowe stanowi, że do czasu podziału spadku jest on współwłasnością wszystkich spadkobierców. Sytuacja taka może powodować komplikacje szczególnie gdy chcemy sprzedać część, która nam przypadła. Dział spadku może zostać dokonany w umowie gdy spadkobiercy zgadzają się co do sposobu podziału. Umowa powinna zawierać zapis, czy dziedziczenie spadku dotyczy całości, czy też tylko jego części. Warto tutaj zaznaczyć, że zgodnie z prawem spadkowym, forma w jakiej zostanie zawarta umowa zależy od tego co wchodzi w skład spadku. I tak na przykład jeżeli składnikiem spadku jest nieruchomość umowa powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Jeśli spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia podziału dokonuje Sąd. Co do zasady podział spadku powinien dotyczyć całego spadku, tylko w wyjątkowych przypadkach można odejść od tej reguły i podlegają mu jedynie aktywa. Postępowanie przed Sądem zostaje wszczęte na wniosek spadkobiercy. Podstawowe znaczenie dla postepowania dotyczącego podziału spadku ma ustalenie składu majątku spadkowego. Podstawą takiego ustalenia jest spis inwentarza oraz oświadczenia spadkobierców. Podział spadku może zostać dokonany poprzez:

  • fizyczny podział składników spadku między spadkobierców; różnice powinny zostać wyrównane dopłatami pomiędzy spadkobiercami tak aby to co otrzymają zgadzało się z ułamkowymi częściami, które zostały im przydzielone;
  • przekazanie spadku jednej osobie w przypadku niemożności jego podziału z obowiązkiem ciążącym na spadkobiercy, który otrzymał spadek na własność spłaty pozostałych uprawnionych do spadku;
  • sprzedaż składników spadku i podział uzyskanej kwoty pomiędzy spadkobierców zgodnie z przysługującymi im udziałami.

monety ulożone obok siebie Od chwili podziału spadku do majątków osobistych poszczególnych spadkobierców dołączają przyznane im w postępowaniu prawa. Co więcej, rozdzieleniu podlegają również długi spadkowe, za które każdy ze spadkobierców odpowiada od tej chwili samodzielnie.

Prawo spadkowe – kiedy konieczna jest pomoc prawna?

Wieloletnie doświadczenie pokazuje nam, że sprawy dotyczące prawa spadkowego bardzo często wzbudzają wiele emocji, a sam podział spadku rzadko przebiega szybko i bezproblemowo. W takich wypadkach niezbędna okazuje się specjalistów, zajmujących się prawem spadkowym. Jeśli znaleźliście się Państwo w sytuacji, w której nie możecie dojść do porozumienia z innymi spadkobiercami, zachęcamy do skorzystania z usług Naszej Kancelarii Prawniczej w Siedlcach. Wykwalifikowani prawnicy dokładnie przyjrzą się sprawie i zaproponują profesjonalne, zgodne z prawem, a także sprawiedliwe rozwiązanie sprawy. Zapewniamy opiekę nad naszymi Klientami od momentu zgłoszenia się do nas, do uzyskania zadowalającego wyroku sądowego.

Jesteśmy prężnie rozwijającą się kancelarią, świadczymy usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych oraz biznesowych. Specjalizujemy się w różnych dziedzinach prawa – m.in. rozwodach czy obsłudze klientów biznesowych.

Derlikowski Domalewski i Wspólnicy Adwokacka Spółka Komandytowa
Józefa Piłsudskiego 18 lok.3
08-110 Siedlce

e-mail: office@legalalliance.pl

tel: +48 22 629 03 32

pon. - pt.
9:00 - 18:00